سال۱۴۲۹ قمری یعنی سال گذشته یکصدمین سالگرد وفات آخوند مولی محمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی بود. ایشان از رهبران بزرگ انقلاب مشروطیت و از مراجع تقلید و دانشمندان بزرگ شیعه در عصر خودش بود. یکی از آثار علمی ایشان کتاب کفایة الاصول در اصول فقه است. این کتاب از آغاز تألیف تاکنون مدار درس و بحث در حوزه های علمیه شیعه بوده است. جالب است بدانیم که نسخه¬ی خطی این کتاب به قلم مؤلف، هم اینک در کتابخانه¬ی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. این نسخه را فرزندِ آخوند خراسانی یعنی آیة الله میرزا محمد کفایی به کتابخانه مجلس اهدا کرده است و اینک به شماره ۱۴۱۱۷ در مخزن خطی کتابخانه قرار دارد.
رئیس وقت مجلس در جلسه¬ی ۵۹ مورخ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۵۱ به همین مناسبت نطقی به شرح زیر ایراد کرده است:
خاطر همکاران محترم مستحضر است سال گذشته هنگامی که مرحوم آیت الله العظمی کفائی خراسانی (طاب ثراه) روزهای آخر زندگی خود را می¬گذرانیدند وصیت نمودند که نسخه اصلی کتاب کفایة الاُصول تألیف والد بزرگوارشان مرحوم آیة الله العظمی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (اعلی الله مقامه) که به خط خود مؤلف تحریر گردیده به مجلس شورای ملی اهدا گردد.
مرحوم آیت الله العظمی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی از مراجع بزرگ عالم تشیع و از مقدّمینِ نهضت مشروطیت در ایران و از جمله دانشمندان معروف و نامور عصر خود بود (صحیح است) و کتاب مذکور که به وسیله خاندان کفائی به کتابخانه مجلس شورای ملی اهداء شده از کتابهای مهمی است که در معارف اسلامی به رشته تحریر در آمده است.

تصویر یکی از صفحات نسخه خطی کفایة الاصول به خط آخوند خراسانی


تصویر صفحه آخر نسخه ی خطی کفایة الاصول به خط آخوند خراسانی
پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۳۳